13°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Trwa nabór wniosków w konkursie "Równać Szanse 2009"

Trwa nabór wniosków w konkursie "Równać Szanse 2009"

11-09-2009

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2009". W konkursie można uzyskać dotację do 7 000 zł na wyrównywanie szans na start w dorosłe życie młodzieży w wielu 13-19 z małych miejscowości. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych. Termin nadsyłania wniosków mija 10 października 2009 roku.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku prosimy o kontakt:
Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urząd Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1
Tel. 012 277 01 84.

Szczegóły TUTAJ

O programie

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz niesformalizowane grupy młodzieży z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Program "Równać Szanse" powstał w 2001 roku. Obecnie realizowana jest już dziewiąta edycja "Równać Szanse".

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.