10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

16-01-2008

W dniu 23 stycznia 2008 r.  w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie  

Porządek obrad XVI sesji w dniu 23 stycznia 2008 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XV zwyczajnej sesji.
 • 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał za IV kw.2007 r.
 • 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2008 r. - drugie czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną - drugie czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - drugie czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina - jedno czytanie.
 • 8. Podpisanie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny w sprawie założenia Muzeum Regionalnego w Skawinie.
 • 9. Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Skawinie" - drugie czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Stowarzyszenia „Nasz Radziszów" - jedno czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 - jedno czytanie.
 • 12. Uchwała w sprawie współfinansowania Izby Wytrzeźwień w Krakowie - jedno czytanie.
 • 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr II N/126/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.
 • 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Nr XV/135/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 r. - jedno czytanie.
 • 15. Uchwała w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
 • 16. Informacja Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie nt. bieżących działań realizowanych przez CKiS.
 • 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 18. Wolne wnioski i zapytania.
 • 19. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.