10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

20-12-2007

27 grudnia 2007 r. w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie
Porządek obrad XV zwyczajnej sesji w dniu 27 grudnia 2007 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z XIV zwyczajnej sesji oraz II nadzwyczajnej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina - drugie czytanie.
5. Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - drugie czytanie.
6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych - drugie czytanie.
7. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka z żłobku - jedno czytanie.
8. Uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina , a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną - pierwsze czytanie.
9. Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pierwsze czytanie.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. - jedno czytanie.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 - jedno czytanie.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - jedno czytanie.
14. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 - jedno czytanie.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - jedno czytanie.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - jedno czytanie.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - pierwsze czytanie.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2007 - jedno czytanie.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008 - jedno czytanie.
20. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2008 - jedno czytanie.
21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie sesji.« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.