10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

03-12-2007

5 grudnia 2007 r.  w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, I p., odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.      

Porządek obrad II nadzwyczajnej sesji w dniu 5 grudnia 2007 r.

 

  • 1. Otwarcie sesji.
  • 2. Przyjęcie porządku obrad.
  • 3.Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina - drugie czytanie.
  • 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2008 - pierwsze czytanie.
  • 5. Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Skawina i Sekretarza Gminy Skawina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - jedno czytanie.
  • 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2007 r. - jedno czytanie.
  • 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.
  • 8. Uchwała w sprawie zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina - jedno czytanie.
  • 9. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
  • 10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.