10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

18-10-2007

W dniu 24 października 2007 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 1, I p. odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.    

 

Porządek obrad XIII zwyczajnej sesji w dniu 24 października 2007 r.

 

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XII zwyczajnej sesji.
 • 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w III kwartale br.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2007 r. - jedno czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - jedno czytanie.
 • 6.Uchwała w sprawie polityki podatkowej Gminy Skawina na lata 2008 - 2010 - pierwsze czytanie.
 • 7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. pierwsze czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na 2008 r .- pierwsze czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pierwsze czytanie.
 • 10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/174/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - jedno czytanie
 • 11.Uchwała w sprawie zarzadzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - jedno czytanie. ( dot.opłaty targowej oraz prowizji dla sołtysów).
 • 12.Uchwała w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Skawina, oraz ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego - pierwsze czytanie.
 • 13.Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ujętych w programie zmian w organizacji oświaty w Gminie Skawina - jedno czytanie.
 • 14.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie stref gospodarczych.
 • 15.Uchwała w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki „Strefa Skawina" Sp. z o.o. w Skawinie - jedno czytanie.
 • 16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny" na terenie Gminy Skawina - jedno czytanie.
 • 17. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz innych Sądów działających na obszarze właściwości tego Sądu - jedno czytanie.
 • 18.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o komunikacji zbiorowej w Gminie Skawina realizowanej przez MPK Kraków.
 • 19.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Kraków - jedno czytanie.
 • 20.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brzeźnica - jedno czytanie.
 • 21.Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pierwsze czytanie
 • 22.Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych.
 • 23.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 24. Wolne wnioski i zapytania.
 • 25. Zamknięcie sesji.

   

 

                                                                                                                                                                     

 

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.