8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencja w Skawinie: Profilaktyczna i terapeutyczna wartość literatury - biblioterapia wsparciem oddziaływań pedagogicznych szkoły

13-09-2007

Organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skawinie serdecznie zapraszają bibliotekarzy, psychologów i pedagogów szkolnych, terapeutów, nauczycieli wspierających oddziaływania profilaktyczne szkół i  placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na regionalną konferencję

PATRONAT HONOROWY

Małopolski Kurator Oświaty

Jego Magnificencja Rektor Akademii  Pedagogicznej w Krakowie

Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skawinie serdecznie zapraszają bibliotekarzy, psychologów i pedagogów szkolnych, terapeutów, nauczycieli wspierających oddziaływania profilaktyczne szkół i  placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na regionalną konferencję

Profilaktyczna i  terapeutyczna wartość literatury - biblioterapia wsparciem oddziaływań pedagogicznych szkoły

która odbędzie się:

w sali audytoryjnej Gimnazjum nr 1 w Skawinie, ul. Witosa 1

28 września 2007 roku (piątek) w godzinach 10.00-16.00

partnerzy organizacyjni:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Gimnazjum nr 1 w Skawinie

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie Konferencji

Przedstawiciele Honorowych Patronów przedsięwzięcia                                                               

Wprowadzenie dr Krzysztof Gerc

10.20 dr Lidia Ippoldt (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii

Pedagogicznej w  Krakowie):  Lektury szkolne w pracy biblioterapeuty

10.50 Genowefa Surniak (Państwowe Pomaturalne Studium  Kształcenia Animatorów Kultury

i  Bibliotekarzy we Wrocławiu): Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem

11.20 - 11.40 przerwa kawowa

11.40 Wanda Matras (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie):

Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą  dyslektyczną

12.00 doc. dr Irena Borecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu):

Biblioterapia w terapii młodzieży uzależnionej

12.20 Maria Widerowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu):

Warsztat biblioterapeuty

12.50 - 13.10 przerwa

13.15-15.45 Warsztaty w wyodrębnionych grupach tematycznych:

1. Maria Widerowska : Wykorzystanie alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy biblioterapeuty;

2. Genowefa Surniak : Bajka terapeutyczna w pracy z dzieckiem;

3. Wanda Matras : Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną;

4. dr Lidia Ippoldt : Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą o negatywnym stosunku do  czytania.

Na zgłoszenia imienne oczekujemy do 24.09.2007 r. pod numerem telefonu/faxu (012) 276 26 10 lub prosimy je przesłać na adres e-mail: bibped@skawina.net. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.