20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

22-08-2007

W dniu 29 sierpnia 2007 r. o godz.9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy, Rynek 1, Ip. odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

                                          Porządek obrad XI zwyczajnej sesji w dniu 29 sierpnia 2007 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z X zwyczajnej sesji.
 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 • 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za pierwsze półrocze 2007 r.
 • 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom: Kłomnice, Mstów, Rędziny i Mykanów - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Skawina przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - drugie czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Regionalne w Skawinie" - pierwsze czytanie. ( materiały zawierają nowy projekt uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi wnioski Towarzystwa Przyjaciół Skawiny)
 • 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - drugie czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie podziału Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - pierwsze czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Miasto Kraków - jedno czytanie.
 • 12. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. kontroli postępowań przetargowych realizowanych przez Gminę Skawina w roku 2006.
 • 13. Informacja nt. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Usługowego Sp. z o.o. w Skawinie.
 • 14. Informacja nt. funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie.
 • 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 16. Wolne wnioski i zapytania.
 • 17. Zamknięcie sesji.

 

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.