6°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Skawina w Ogólnopolskiej Kampanii "Ciąża bez alkoholu"

Gmina Skawina w Ogólnopolskiej Kampanii "Ciąża bez alkoholu"

02-08-2007

Kobieta w ciąży, która pije alkohol naraża swoje dziecko na nieodwracalne uszkodzenia, które będą miały wpływ na jego rozwój. Już wkrótce rusza ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem „Ciąża bez alkoholu", do której włączyło się ponad 600 samorządów, w tym i Gmina Skawina.

Jej głównym organizatorem jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), która od lat podejmuje działania edukacyjne dotyczące negatywnego wpływu alkoholu na rozwijający się płód.   

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód.

Grupą docelową kampanii są kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży a także całe społeczeństwo.

Nawet najmniejsza ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się organizmu dziecka. Tymczasem z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że co trzecia kobieta w wieku 18-40 lat piła alkohol w czasie ciąży. Jeśli kobieta pije alkohol w tym okresie, naraża swoje dziecko na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń, które będą rzutować na całe jego życie. Mogą to być mikrouszkodzenia układu nerwowego i narządów oraz pełnoobjawowy FAS- Płodowy Zespół Alkoholowy (ang. Fetal Alkohol Syndrome). Nawet troje dzieci na 1000 urodzeń może być dotkniętych zespołem FAS. Dziesięciokrotnie więcej może cierpieć na skutek innych zaburzeń spowodowanych przez działanie alkoholu w okresie płodowym. Dane wskazują, że FAS może występować częściej niż zespół Downa! Brak prawidłowej diagnozy umożliwia jednak udzielenie profesjonalnej pomocy takim dzieciom.

Nasza gmina aktywnie włączy się w kampanię „Ciąża bez alkoholu". Będziemy rozdawać materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, broszury), które trafią do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, poradni ginekologiczno-położniczych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie, katolickich poradni rodzinnych oraz innych miejsc użyteczności publicznej.

Z informacją o konieczności zachowania abstynencji podczas ciąży chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Skawina. Planujemy także opublikować informację  o negatywnym wpływie alkoholu na płód na stronie internetowej gminy oraz w lokalnych mediach.  Będziemy zachęcać lekarzy do tego, by informowali kobiety o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się płód i o konieczności zachowania abstynencji w ciąży. Kampanii towarzyszyć będą emitowane w ogólnopolskich mediach spoty telewizyjne i radiowe oraz akcja billboardowa.

Nasza gmina bez wahania przystąpiła do tej niezwykle potrzebnej kampanii. Realizujemy w ten sposób działania edukacyjne i informacyjne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Abstynencja podczas ciąży jest ważna dla zdrowia Twojego dziecka! - z taką informacją pragniemy dotrzeć do naszych mieszkańców. Nie istnieje bezpieczna dla kobiet w ciąży dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego dziecka. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży - w tym kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo - stanowi zagrożenie. Dlatego specjaliści zalecają, aby kobiety spodziewające się dziecka zrezygnowały w ogóle z picia alkoholu - WYBIERZ DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU!

Więcej na temat kamapnii oraz negatywnym wpływie alkoholu na płód na podstronie: http://www.um.skawina.net/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=458&menu_id=304&menu_art_id=458&page=286

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.