10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

14-06-2007

W dniu 20 czerwca 2007 r. o godz.9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, I p. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad  IX zwyczajnej sesji w dniu 20 czerwca 2007 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VIII zwyczajnej sesji.
 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skawina na lata 2007 - 2011 - drugie czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - na rzecz Terenowego Klubu Sportowego „Skawinka" w Skawinie - drugie czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Skawinie - drugie czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmujący część miejscowości Rzozów - jedno czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VI/48/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2007-2013 - jedno czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr VIII/75/07 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej, ul.Słowackiego w Skawinie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi - jedno czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina ujętych w programie zmian w organizacji oświaty w Gminie Skawina - pierwsze czytanie.
 • 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników - jedno czytanie.
 • 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o możliwości podpisania umowy partnerskiej z miastem San Martin - Argentyna oraz prowadzenia rozmów z miastem na Ukrainie jak również miastem Ajka na Wegrzech.
 • 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o przygotowaniach do nowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
 • 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 16. Wolne wnioski i zapytania.
 • 17. Zamknięcie sesji.

 

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.