16°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

16-05-2007

W dniu 23 maja 2007 r.  w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie  

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji w dniu 23 maja 2007 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VII zwyczajnej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XI/68/99 z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie
 5. Uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Kapituły opiniującej wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Małopolskiemu - jedno czytanie.
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno czytanie.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia dalszych kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Skawinie - jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia dalszych kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie koncepcji rewitalizacji Rynku w Skawinie - jedno czytanie.
 10. Uchwała w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Skawinie - jedno czytanie.
 11. Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Skawinie - pierwsze czytanie.
 12. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi powiatowej, ul.Słowackiego w Skawinie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu tej drogi - jedno czytanie.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - na rzecz Terenowego Klubu Sportowego „Skawinka" w Skawinie  - pierwsze czytanie.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Skawinie - pierwsze czytanie.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Skawina, ul.Tyniecka 40 - pierwsze czytanie.
 16. Uchwała w sprawie warunków nabycia przez P.P. Elżbietę i Marka Droździewiczów zam.Skawina ul.Radziszowska 20a budynku gospodarczego oraz drewnianego budynku gospodarczego (stanowiących jedną całość), znajdujących się na działce nr 3279/3, poł. w Skawinie przy ul.Radziszowskiej - drugie czytanie.
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego - zmiany punktowe w Rzozowie.
 18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotycząca Miejskiego Zakładu Usługowego  w Skawinie.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Informacja nt. planowanych działań jakie zamierza podjąć Rada Miejska w Skawinie w związku z interpretacją RIO w sprawie wypłacania członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach.
 21.   Wolne wnioski i zapytania.
 22.   Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.