10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

16-04-2007

W dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie  

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji.
 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w I kwartale 2007r.
 4. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za 2006 r. - jedno czytanie.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - jedno czytanie.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego w Skawinie - jedno czytanie.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego CKiS w Skawinie - jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie zamiaru dokonania podziału CKiS na dwie odrębne instytucje kultury    - drugie czytanie
 10. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Facimiechu - drugie czytanie.
 11. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Polance Hallera z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym - drugie czytanie
 12. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pozowicach z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym  - drugie czytanie. 
 13. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych  w Radziszowie - drugie czytanie.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/121/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sieci placówek rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) na terenie Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 marca 1999 r. uchwały własnej Nr XXIV/139/2000 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2000 r, oraz uchwały własnej Nr XXXII/210/05 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2005 r.   - jedno czytanie
 16. Uchwała  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Skawina oraz akceptacji wartości punktów służących do obliczenia stawek wynagrodzenia - jedno czytanie.
 17. Uchwała w sprawie warunków nabycia przez P.P. Elżbietę i Marka Droździewiczów zam.Skawina ul.Radziszowska 20a budynku gospodarczego oraz drewnianego budynku gospodarczego (stanowiących jedną całość), znajdujących się na działce nr 3279/3, poł. W Skawinie przy ul.Radziszowskiej - pierwsze czytanie.
 18. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina związanych z powiększeniem gminnego zasobu mieszkaniowego -  drugie czytanie.
 19. Informacja w sprawie wniosku mieszkańców ul.Tynieckiej o przyłączenie do Osiedla „Samborek".
 20. Informacja na temat wniosku NZH „Czerwony Mak" o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina.
 21. Informacja w sprawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Skawinie w okresie od stycznia do grudnia 2006 r. 
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 23.   Wolne wnioski i zapytania.
 24.   Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.