10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

22-03-2007

W dniu 28 marca 2007 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul.Mickiewicza 7 odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

Porządek obrad VI zwyczajnej sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z V zwyczajnej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
 4. Uchwała w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej - drugie czytanie.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2007 - 2013 - drugie czytanie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno   czytanie.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o   dofinansowanie       przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja stadionu TKS   Skawinka" oraz zabezpieczenia należytego wykonania postanowień umowy   dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - jedno czytanie.
 8.   Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina uprawnienia do ustalenia cen usług kserograficznych wykonywanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie -  jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie zamiaru dokonania podziału CKiS na dwie odrębne instytucje kultury    - pierwsze czytanie
 10.   Uchwała w sprawie ustalenia dalszych kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie koncepcji budowy Miejskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Skawinie - pierwsze czytanie ( Koncepcje do wglądu w Biurze Rady).
 11. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skawina na lata 2007 - 2011 - pierwsze .czytanie.
 12. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Facimiechu - pierwsze czytanie.
 13. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Polance Hallera z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym - pierwsze czytanie
 14. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pozowicach z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym   - pierwsze czytanie. 
 15. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych   w Radziszowie - pierwsze czytanie.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia dalszych kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w przedmiocie koncepcji rewitalizacji Rynku w Skawinie -         pierwsze czytanie.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki „Strefa Skawina"   Sp. z o.o. - jedno czytanie
 18. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina związanych z powiększeniem gminnego zasobu mieszkaniowego -   pierwsze czytanie.
 19. Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie.
 20. Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Skawina i Sekretarza Gminy Skawina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - jedno czytanie.
 21. Informacja - raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2006.
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach   podejmowanych w okresie między sesjami.
 23.   Wolne wnioski i zapytania.
 24.   Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.