20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja Rady Miejskiej

21-02-2007

W dniu 28 lutego 2007 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad  V  zwyczajnej sesji

w  dniu  28 lutego 2007 r.

 

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z IV zwyczajnej sesji.
 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr LVII/342/02 z dnia 9 października 2002 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zmienionej uchwałą Nr IX/54/03 z dnia 28 maja 2003 r. - jedno czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na rok 2007 - jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Facimiechu - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Polance Hallera z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym - jedno czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pozowicach z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym - jedno czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie opinii dot. lokalizacji salonu gier na automatach w Skawinie przy ul. Sikorskiego 24 - jedno czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina - jedno czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej - pierwsze czytanie.
 • 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Skawina.
 • 13. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na temat koncepcji miejskiego centrum sportowo-rekreacyjnego w Skawinie.
 • 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

                 

 

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.