8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

07-08-2009

W dniu 8 lipca 2009 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul.Mickiewicza 7 odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

Porządek obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 8 lipca 2009 roku.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIII sesji.
 3. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w II kwartale 2009 r.
 4. Informacja Przedstawicieli Firmy Mix Electronics S.A. na temat planowanych działań – prezes Henryk Sala.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2004-2011”, okres sprawozdawczy 2007 – 2008 rok – dr inż. Agnieszka Generowicz – Politechnika Krakowska.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Skawina - pierwsze czytanie ( pełna wersja Planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012, z perspektywą na lata 2013 – 2016 znajduje się w Biurze Rady Miejskiej ).
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2009 rok – jedno czytanie.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy - jedno czytanie.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok - jedno czytanie.
 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji - jedno czytanie.
 11. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny  oraźnych zastępstw oraz nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Skawina – drugie czytanie.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – drugie czytanie.
 14. Uchwała w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina – drugie czytanie ( wyniki konsultacji społecznych dot. statutów jednostek pomocniczych są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.