24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź stan powietrza w Skawinie

Sprawdź stan powietrza w Skawinie

26-02-2021

Gmina Skawina we współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym prowadzi badania jakości  powietrza profesjonalnym pyłomierzem.  Pomiary są prowadzone w ramach projektu LIFE - Małopolska w Zdrowej Atmosferze, a mobilny pyłomierz pozostanie na skawińskim przedszkolu nr 6 przy ul. Bukowskiej 17a do 12 marca bieżącego roku. Każdy z mieszkańców może w Internecie na bieżąco sprawdzić wyniki wskazywane przez urządzenie pomiarowe.

Link do pomiarów: https://krakowskialarmsmogowy.pl/pomiar/pomiary-jakosci-powietrza-skawina/.

Na terenie Gminy Skawina zlokalizowanych jest łącznie 25 czujników monitorujących stężenia zanieczyszczeń, w tym 2 referencyjne (GIOŚ) oraz 23 czujniki niskokosztowe. Wyniki pomiarów z każdego z nich można sprawdzić pod niżej wskazanymi linkami.

Do określania jakości powietrza służą stacje pomiarowe, które za pomocą czujników badają poziom stężeń zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Na wyniki pomiarów decydujący wpływ ma metodyka prowadzenia analizy i związana z nią niepewność pomiarowa oraz kompletność serii.

Na terenie Miasta i Gminy Skawina w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, oceny oraz bieżący monitoring jakości powietrza przeprowadza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Pierwsza stacja pomiarowa należąca do GIOŚ znajduje się przy ul. Ogrody w Skawinie. Miejsce na stację zostało wybrane celowo tam, gdzie znajduje się największe skupisko ludzi. Stacja wykonuje pomiary poziomu zanieczyszczeń dla: pyłu zawieszonego PM10, tlenku azotu (NO), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), a także dwutlenku siarki (SO2) a odczyty podawane są z bardzo dużą dokładnością.

Od stycznia 2020 roku działa również druga stacja pomiarowa GIOŚiu, przy ul. Studzińskiego w Skawinie. Lokalizacja ta, została wybrana ze względu na stosunkowo niewielką odległość stacji pomiarowej od strefy gospodarczej, na terenie której mieści się wiele zakładów przemysłowych. Urządzenie monitoruje poziom stężenia Lotnych Związków Organicznych (LZO), takich jak benzen, ksylen i toluen. Zanieczyszczenia te mogą pochodzić z procesów technologicznych fabryk produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Pomiary zanieczyszczenia powietrza za pomocą niskokosztowych czujników.

Na rynku komercyjnym są również oferowane tzw. niskokosztowe czujniki do pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Nie są one urządzeniami pracującymi zgodnie z metodyką referencyjną, a ich odczyty mogą być obarczone błędem wynikającym z pomiaru cząstek mgły jako cząstek pyłów, niereprezentatywnej lokalizacji.

Źródło: OP

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.