24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co dalej ze spółką Clif? Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Co dalej ze spółką Clif? Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

22-02-2021

Od września 2019 roku spółka Clif znajduje się w stanie upadłości. Prawomocnym wyrokiem sądu przejął ją syndyk, którego zadaniem jest dalsze prowadzenie działalności Clif w taki sposób, aby bezpiecznie i zgodnie z przepisami pozbyć się wszystkich znajdujących się na jej terenie odpadów. Ma on także spłacić wszystkie długi spółki oraz dokonać jej likwidacji.


Likwidacja składowiska przebiega w kontrolowanych warunkach.
Odpady po spółce Clif są dobrze zabezpieczone. Strzeże ich firma ochroniarska, teren jest monitorowany oraz posiada system przeciwpożarowy. Do tej pory bezpiecznie wywieziono 170 ton odpadów. Utylizacja przebiega w sposób kontrolowany, zgodnie ze wszystkimi przepisami, pod kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, prokuratury oraz sędziego komisarza, któremu bezpośrednio podlega syndyk.

170 ton mniej niebezpiecznych odpadów, to dobry krok w kierunku ostatecznej likwidacji składowiska po spółce Clif. Jednak w interesie nas wszystkich leży, by śmieci zniknęły z terenu Gminy jak najszybciej. Sprzedaż wszystkich nieruchomości Clif nie wystarczy, by pokryć koszty wywozu i utylizacji odpadów. Więc jak syndyk pozbywa się odpadów? Prowadzi dalszą działalność spółki w taki sposób, by zarobić na zlikwidowanie składowiska. To proces, który ostatecznie doprowadzi do pozbycia się wszystkich odpadów. Szacunkowo syndyk musi wypracować zysk na poziomie 12 milionów złotych. Zajmie to jednak wiele lat.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Syndyk chce wprowadzić rozwiązanie, które przyspieszy cały proces wywozu i utylizacji odpadów, który pozwoli całkowicie zlikwidować składowisko w ciągu najbliższych lat. Złożył wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, o wydanie decyzji środowiskowej.

Złożenie wniosku nie oznacza, że pozytywna decyzja zostanie wydana. Jako odpowiedzialny urząd zdajemy sobie sprawę, że jakiekolwiek działania związane ze spółką Clif są bardzo ważne dla mieszkańców. Każdy krok musi być transparentny, a mieszkańcy powinni mieć pełen obraz sytuacji.

Dlatego przedstawiciel UMiG spotkał się z syndykiem Dariuszem Gorgoniem i porozmawiał z nim przed kamerą. W wywiadzie syndyk wyjaśnia, dlaczego decyzja środowiskowa jest mu niezbędna, by raz na zawsze mógł pozbyć się wszystkich niebezpiecznych odpadów. Tłumaczy też, co może się stać, jeżeli uzyska decyzję odmowną.

Rozmowę można obejrzeć TUTAJ.


Odpady znikną najpóźniej za 5 lat
Syndyk w wywiadzie zapewnia, że jeżeli uzyska od UMiG pozytywną decyzję środowiskową, to zwróci się do Starostwa Powiatowego o zgodę na skupowanie oraz gospodarowanie odpadami. Pozytywna decyzja środowiskowa w praktyce oznacza, że syndyk będzie mógł skupować odpady od innych podmiotów, a następnie sprzedawać je innym. Wypracowany zysk przeznaczy na likwidację składowiska. Syndyk zapewnia, że to jedyne skuteczne rozwiązanie, które pozwoli jak najszybciej pozbyć się odpadów po spółce Clif.

Dzięki decyzji środowiskowej będzie w stanie zlikwidować odpady w ciągu trzech do pięciu lat. Działalność syndyka wciąż będzie pod nadzorem organów państwowych i będzie w dalszym ciągu dbał o to, by odpady były strzeżone przez firmę ochroniarską, monitorowane oraz zabezpieczone przed podpaleniem.

Co się stanie, jeżeli syndyk nie uzyska decyzji środowiskowej?
Wtedy nie będzie mógł otrzymać zgody od Starostwa Krakowskiego na sprowadzanie i gospodarowanie odpadami. Dariusz Gorgoń podkreśla w wywiadzie, że brak pozytywnej decyzji doprowadzi do jego odejścia z funkcji syndyka Clifu i zatrzymanie procesu przekazywania odpadów do utylizacji. Będzie się to wiązało z brakiem zabezpieczenia terenu, pozostawieniem go bez dozoru oraz ze swobodnym dostępem ludzi z zewnątrz, gdyż spółka "wróci" w ręce byłego właściciela, który jest obecnie zatrzymany.

Co dalej?
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wpłynął do UMiG, ale nie oznacza to, że decyzja zostanie wydana. Zwróciliśmy się się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Krakowie o zaopiniowanie wniosku.

W tak ważnej dla nas wszystkich sprawie przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji chcemy sprawdzić, czy nie ma innych sposobów na to, by doprowadzić do ostatecznej likwidacji składowiska. Chcemy mieć absolutną pewność, że wydanie decyzji nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. Zapewniamy, że każdy krok w tej sprawie będzie dokładnie przemyślany, sprawdzony oraz poparty opiniami instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia mieszkańców oraz środowiska.

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.