24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa edycja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod hasłem "w poszukiwaniu szczęścia"

Nowa edycja kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod hasłem "w poszukiwaniu szczęścia"

22-02-2021

Gmina Skawina po raz 19 przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizowaną pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Ostatni rok postawił przed nami wiele nowych wyzwań związanych z pojawieniem się SARS-CoV-2.


Skutki światowej pandemii odczuli zarówno dorośli, nastolatki jak i dzieci. Izolacja społeczna, wprowadzanie zdalnego lub hybrydowego nauczania oraz różnego rodzaju zakazy i obostrzenia spowodowały odczuwalne przez wszystkich obniżenie nastroju. Jak pokazują badania, obecnie wielu uczniów i ich rodziny doświadczają negatywnych emocji i dyskomfortu.

Tegoroczna kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w tych trudnych chwilach. Zapraszamy szkoły do zapoznania się z założeniami najnowszej edycji akcji, która stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny system profilaktyki.

Elementem kampanii będzie udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej. Wyniki tych badań mogą być bardzo  pomocne przy diagnozowaniu obszarów problemowych związanych ze stanem emocjonalnym dzieci i młodzieży. Obszary tematyczne badań: zdrowie, rodzina, szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny.

Tegoroczna propozycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zawiera zestaw scenariuszy zajęć oraz kart pracy z uczniami, które mogą być wykorzystane podczas lekcji stacjonarnych oraz w nauczaniu zdalnym.

Celem kampanii będzie zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać  w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy. Badania pokazują, że troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz budowanie poczucia wewnętrznego szczęścia są jednymi z ważnych czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (eksperymentowaniem z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój).

KLASA 1-3
Na poziomie klas 1-3 zajęcia koncentrują się na uświadomieniu uczniom ich własnych emocji i tego, że każdy człowiek dąży do bycia szczęśliwym.

KLASA 4-6
Dla uczniów klas 4-6 zadania koncentrują uwagę na bazę jaką daje dom i pozytywne więzi rodzinne, tak ważne w czasie pandemii. Baza ta ułatwia poszukiwanie, dążenie do szczęścia.

KLASA 7-8
Dla starszych uczniów organizatorzy przygotowali dialog pomiędzy poczuciem własnej wartości i pozytywnym działaniu, ułatwiający dążenie do celu. Posiadanie takiego zaplecza ułatwia funkcjonowanie w grupie, a środowisko rówieśnicze – na tym etapie – ma duży wpływ na życie nastolatków.

W poszukiwaniu szczęścia …” to kampania skupiająca się na budowaniu kompetencji, rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym. Natomiast dla rodziców stanowi kompendium wiedzy, jak radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej, spowodowanej pandemią koronawirusa.

Cele kampanii:
•      budowanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży,
•      kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet i mocnych stron,
•      doznawanie pozytywnych emocji,
•      motywowanie do osiągania założonych celów,
•      minimalizacja ryzyka zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój)

Materiały kampanijne:
•      Karty pracy dla uczniów
•      Plakaty edukacyjne
•      Materiały edukacyjne dla nauczycieli (scenariusze zajęć)
•      Materiały dla rodziców
•      Konkursy indywidualne i zespołowe dla uczniów

Karty pracy, zawierają ćwiczenia i zadania, dostosowane do wieku odbiorcy. Ułatwiają zapoznanie i zapamiętanie treści przekazywanych w kampanii. Treści te dotyczą samopoznania, poczucia własnej wartości oraz doznawania pozytywnych emocji, jako kompetencji potrzebnych w warunkach sytuacji trudnych, jak np. pandemia COVID-19.

Materiały dla rodziców będą zawierały wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka oraz sposobów budowania w dziecku poczucia własnej wartości. Wskażą konkretne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci, jakich mogą doświadczać w sytuacji izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19.

Adresaci kampanii:
•      uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowej
•      nauczyciele
•      rodzice

W ramach kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021” organizowane są dwa konkursy:
•  Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie– konkurs plastyczno-literacki (indywidualny)
•      Rozwiąż krzyżówkę– konkurs krzyżówkowy (indywidualny).

Po zgłoszeniu się danej szkoły do kampanii – szkoły otrzymają hasła do materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które otwierać będzie karty pracy dla uczniów.

Serdecznie zapraszamy szkoły z terenu gminy Skawina do włączenia się w tegoroczną edycję projektu. Z ramienia samorządu kampanię koordynuje Małgorzata Kopeć Członek Kapituły „Trzeźwego Umysłu”, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie, siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 17 tel. 12 276 01 27 – adres do korespondencji: Urząd Miasta  i Gminy w Skawinie 32-050 Skawina Rynek 1. Jednocześnie informujemy, że więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl, a materiały towarzyszące akcji szkoły otrzymują bezpłatnie z UMiG po złożeniu deklaracji udziału w akcji.

Szczegółowe instrukcje dot. udziału w kampanii oraz formularz zgłoszeniowy został przekazany do szkół drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem Wydziału Edukacji.

Wyrażamy nadzieję, że idea kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spotka się z poparciem i zrozumieniem Państwa, a przy udziale wszystkich, którym dobro dzieci i młodzieży leży na sercu, przyniesie zamierzone cele oraz dla całej społeczności lokalnej wiele satysfakcji i pożytku.

Źródło: CWR

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.