20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

17-02-2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość ozn. jako dz. nr 1374/2 o pow. 1,6536 ha, obj. KW KR3I/00022089/9, poł. w Radziszowie, stanowiąca własność Gminy Skawina.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina – etap I zatwierdzonym Uchwałą  Nr XVII/217/16  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r.    (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia 2016 r.- poz. 2430) działka znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zieleni nieurządzonej – Symbol Planu: ZR,
- tereny lasów i zalesień – Symbol Planu: ZL.

Cena czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 250,00 zł w stosunku rocznym.

Oddanie w dzierżawę w/w nieruchomości następuje na cele rolne.

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 17.02.2021 r. do dnia 09.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3. Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej - www.gminaskawina.pl w zakładce ogłoszenia urzędowe i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.