24°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. oddania w użytkowanie nieruchomości.

08-02-2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na czas nieokreślony.Przedmiotem użytkowania jest zabudowana nieruchomość ozn. jako dz. nr 2043/52 o pow. 1,6078 ha, obj. KW KR3I/00024555/1, poł. w Skawinie, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Skawina, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawiny zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XIIN/456/13  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014 r.- poz. 266) działka znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – Symbol Planu: A33PU.

Zabudowana nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w nieodpłatne użytkowanie na cele związane z prowadzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, m.in. zbieraniem odpadów.

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 08.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3. Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej - www.gminaskawina.pl w zakładce ogłoszenia urzędowe i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.