21°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży działki.

20-01-2021

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)  - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 200 o pow. 0,18 ha, obj. KW KR3I/00024725/4, poł. w Wielkich Drogach.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana jest w zachodniej części gminy, w miejscowości Wielkie Drogi. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Kształt działki foremny, teren płaski, działka wąska i długa. Na działce brak przyłączy do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  N1MN
- tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu:  ZR
Cena nieruchomości wynosi – 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23% doliczony do ceny nieruchomości znajdującej się w terenach zabudowy.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 20.01.2021 r. do 09.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.


 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.