20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

27-11-2020

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 546/2 o pow. 0,0213 ha, poł. w Skawinie, będącą we władaniu Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele ogródka przydomowego.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XIIN/456/13  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014 r.- poz. 266) działka znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – Symbol Planu: A33MN.
Cena czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 170,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 39,10 zł w stosunku rocznym.
Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 - ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG Skawina , Rynek 14, pok. 1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn. 27.11.2020 r. do dnia 17.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.