22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

09-11-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2020 r., poz 65 z późn. zm.)  - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do sprzedaży nieruchomość, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającą się z działki nr 3402/9 o pow. 0,2284 ha, obj. KW KR3I/00038329/9 wraz z udziałem w działce nr 3402/8 o pow. 0,0150 ha, obj. KW KR3I/00038330/9, wynoszącym 1/3 część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0050 ha.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowej części miasta Skawina, w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz lokalnej usługowej, centrum handlowe jak również tereny niezabudowane. Nieruchomość porośnięta samosiejkami bez wartości użytkowej. Działka nr 3402/9 charakteryzuje się regularną konfiguracją granic. Działka nr 3402/8 stanowi projektowaną drogę dojazdową do sąsiednich działek. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 5,0 m po przedłużeniu działki nr 3402/8 kolejno po działkach nr 3400/2 i nr 3397/54 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 3402/8. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działki nr 3402/9, nr 3402/8:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu:  A1MNU,
Działka nr 3397/54
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu: A134MN,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu: A1MNU,
- tereny zabudowy usługowej - Symbol Planu: A29U,
- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy zbiorczej- Symbol Planu: KDZ,
Cena nieruchomości wynosi – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.