8°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. wynajmu lokalu użytkowego.

30-10-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w
Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3-ch lat.Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy, znajdujący się w budynku, poł. w Skawinie przy ul. Tynieckiej 17, na działce nr 1838/2 o pow.362m2, obj. KW KR3I/00017683/5. Powierzchnia lokalu wynosi 91,60m2.

Cena najmu wynosi 1  099,20 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) miesięcznie  + należny podatek VAT.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – Symbol Planu: A9UP
- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy zbiorczej – Symbol Planu: KDZ

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 30.10.2020 r. do 19.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55. 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.