10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. wynajmu lokalu użytkowego.

30-10-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)    – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3-ch lat.


Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy oraz piwnica, znajdujące się w budynku wielomieszkaniowym, poł. w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 16, na działce nr 2063/26 o pow.355m2, obj. KW KR3I/00015482/2. Powierzchnia lokalu wynosi 98,50m2, powierzchnia piwnicy – 34m2.

Cena najmu wynosi 1 590,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie  + należny podatek VAT.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
–      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – Symbol Planu: A26MW

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 30.10.2020 r. do 19.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.