16°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości.

07-10-2020

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do dzierżawy nieruchomość oznaczoną jako działka nr 955 o pow. 0,4200 ha, obj. KW KR3I/00022674/7, poł. w Woli Radziszowskiej, stanowiącą własność Gminy Skawina, na okres do 3-ch lat, na cele rolne.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina – etap I zatwierdzonym Uchwałą  Nr XVII/217/16  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia 2016 r.- poz. 2430) działka znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny rolnicze – Symbol Planu: R;
- tereny zieleni nieurządzonej – Symbol Planu: ZR;
- tereny lasów i zalesień – Symbol Planu: ZL, ZL1.
Cena czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 80,00 zł brutto w stosunku rocznym.
Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 - ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG Skawina , Rynek 14, pok. 1 /Dziennik Podawczy/.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dn. 07.10.2020 r. do dnia 27.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.