10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

27-08-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 4544/7 o pow. 0,0136 ha, obj. KW KR3I/00039818/1, poł. w Skawinie.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w kierunku północno – wschodnim od ścisłego centrum miasta Skawina, w rejonie ul. Polnej. Kształt działki nieregularny, teren płaski. Na działce brak przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W najbliższym otoczeniu znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz tereny przemysłowo – usługowe.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu:  ZR
Dodatkowe ograniczenia na nieruchomości wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych:
•      Obszary zagrożone zalaniem wodą pięćsetletnią Q0,2%
•      Obszary zagrożone zalaniem wodą stuletnią Q1%
•      Strefa ekologiczna – obszar stanowiący powiązania przyrodnicze.
Cena nieruchomości wynosi – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 27.08.2020 r. do 16.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.