10°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży działki.

04-08-2020

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  - przeznaczam do sprzedaży działkę nr 332/1 o pow. 0,0653 ha, obj. KW KR3I/00004743/0, poł. w Facimiechu.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana jest w północnej części gminy, w miejscowości Facimiech. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w pobliżu znajduje się klub jeździecki. Kształt działki lekko nieforemny, teren płaski. Działka porośnięta jest drzewami – są to samosiejki bez wartości użytkowej. Przez teren działki przebiega sieć gazowa. Działka posiada dostęp do drogi.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu:  C8MN
Cena nieruchomości wynosi – 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 04.08.2020 r. do 24.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.