Planowanie przestrzenne

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap II)

02-10-2019

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia:

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina – etap II uchwalonego Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap II

pismo nr OO.410.6.78.2019.MZi z dnia 16 września 2019 r.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap II

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie nie zajął stanowiska.

Dokumenty są do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Rynek 3, I piętro - pok. 15.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.