Aktualności GP

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

15-07-2019

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony dokument - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jego granicach administracyjnych uchwalonego:

 

  1. Uchwałą Nr IX N /309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części sołectwa Rzozów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 388 poz. 2478 z dnia 11 lipca 2006r. ),
  2. Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie określonym w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r., z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 708 poz. 4230 z dnia 6 listopada 2006r.),
  3. Uchwałą Nr IX / 83 /07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmujący część miejscowości Rzozów (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 652 poz. 4289 z dnia 7 września 2007r.) - etap II.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( DZ.U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamia się,  że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego:

  1. Uchwałą Nr IX N /309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części sołectwa Rzozów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 388 poz. 2478 z dnia 11 lipca 2006r. ),
  2. Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie określonym w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r., z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 708 poz. 4230 z dnia 6 listopada 2006r.),
  3. Uchwałą Nr IX / 83 /07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmujący część miejscowości Rzozów (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 652 poz. 4289 z dnia 7 września 2007r.).

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.