Aktualności GP

Obwieszczenie Burmistrza: wniosek Boryszew S.A.

09-04-2019

Działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 77 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 3.01.2019 r. wpłynął wniosek: „BORYSZEW” S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 23 (...)


w sprawie zmiany ważnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GP.6220.20.12.2015 z dnia 27.07.2016 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa (zwiększenie wydajności) instalacji do wtórnego wytopu aluminium i innych odpadów zawierających aluminium o zdolności produkcyjnej powyżej 20 Mg/dobę (instalacja produkcji walcówki metodą ciągłego odlewania i walcowania) oraz instalacji do produkcji drutu i przewodów aluminiowych (instalacji do produkcji drutu i przewodów „giętkich”) na działkach nr 2160/81 i 2160/111 w Skawinie” – w związku z planowanymi zmianami projektowymi w instalacji polegającymi na dodaniu nowego emitora emisji substancji do powietrza - emitor E7.

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załączniku.
 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.