Planowanie przestrzenne

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap II)

05-04-2019

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia:ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Skawina – etap II uchwalonego:

  1. Uchwałą Nr IX N /309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części sołectwa Rzozów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 388 poz. 2478 z dnia 11 lipca 2006 r.),
  2. Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie określonym w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996 r., z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 708 poz. 4230 z dnia 6 listopada 2006 r.),
  3. Uchwałą Nr IX / 83 /07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmujący część miejscowości Rzozów (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 652 poz. 4289).

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II pismo nr OO.410.6.26.2016.MZi z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II
- pismo nr NZ-PZ-420-96/16, ZL/2016/05/1141 z dnia 02 czerwca 2016 r.

Dokumenty są do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.

 

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamia się,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostało zamieszczone Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II - pismo nr NZ-PZ-420-127/18, ZL/2018/09/458 z dnia 25 września 2018 r.

Dokumenty są do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, I piętro - pok. 15.
 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.