Aktualności GP

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP

22-12-2016

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, że w publicznie dostępnym wykazie (...)


(...) danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w zakresie działki nr 2060/1.

Dokument jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, I piętro - pok. 15 oraz do pobrania w wersji elektronicznej - poniżej w załącznikach.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.