Aktualności GP

Stwierdzenie nieważności MPZP zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/192/12 RM z 29.02.2012 r.

16-04-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, że wyrokiem WSA w Krakowie - Sygn. Akt II SA/Kr 1703/14 z dnia 13 lutego 2015 r. stwierdzono nieważność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina tj.:

 

  1. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/309/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu części Sołectwa Rzozów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/289/06 z dnia 22.02.2006r.;
  2. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr LI/330/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.09.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu Skawina z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego Nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996 r. z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006 r.;
  3. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20.06.2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina obejmującego część miejscowości Rzozów;
  4. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina uchwalonego Uchwałą Nr IX N/310/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jej granicach administracyjnych, z wyłączeniem części terenu miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/290/06 z dnia 22.02.2006 r.

zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina

 

Przedmiotem zmiany było ustalenie szczegółowego przebiegu projektowanej linii energetycznej o napięciu 400kV oraz przebudowy istniejących linii 110kV w części sołectwa Rzozów, Gołuchowice i części miasta Skawina – w rejonie Elektrowni Skawina oraz w obszarze przyległym do terenów byłych Zakładów Metalurgicznych.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.