Informacje praktyczne

23-09-2019

Szacowanie szkód łowieckich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Więcej informacji znajduje się poniżej.

więcej »

16-05-2019

Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Źródło: MUW w Krakowie

więcej »

31-10-2018

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt przez Internet

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie informuje, że dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy, oraz świnie został udostępniony nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest do nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Źródło: ARiMR w Krakowie

więcej »

17-08-2018

Szacowanie szkód łowieckich – nowelizacja przepisów od 23.08.2018r.

Z dniem 23 sierpnia 2018r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Więcej informacji znajduje się poniżej.

więcej »

20-07-2018

Strony internetowe przydatne dla rolników

Dla ułatwienia dostępu do przydatnych informacji dla rolników zamieszczamy poniżej adresy stron internetowych.

więcej »

11-07-2018

Straty w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

więcej »

11-07-2018

ARiMR: Kredyty klęskowe dla rolników

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. Szczegółowe informacje o warunkach i procedurze ubiegania się o kredyt klęskowy publikujemy poniżej.

więcej »

21-05-2018

Szkody łowieckie

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie  Burmistrz Miasta Skawina informuje, że zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych: w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie daniele i sarny oraz na skutek wykonywania polowania. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

więcej »

28-07-2016

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  wymaga uzyskania zezwolenia. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie publikujemy poniżej.

więcej »

18-05-2016

Ewidencja cieków wodnych w Gminie Skawina

Wykaz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych z podziałem na ich administratorów. Szczegóły poniżej.

więcej »

1 [2]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.