20°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

09-02-2021

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2021 r.

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.01.2021 r.

W środę, 27 stycznia 2021 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała  w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu (pierwsze czytanie).

więcej »

09-02-2021

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2020 r.

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2020 r.

W środę, 30 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz w sprawie  nadania nazw ulic na terenie sołectwa Wielkie Drogi (drugie czytanie).

więcej »

14-12-2020

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.12.2020 r.

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 9.12.2020 r.

W środę, 9 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Skawina na 2021 rok (pierwsze czytanie) oraz w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skawina (pierwsze czytanie).

więcej »

14-12-2020

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2020 r.

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 25.11.2020 r.

W środę, 25 listopada 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skawina na lata 2020-2023 (pierwsze czytanie) oraz w sprawie  nadania nazw ulic na terenie sołectwa Wielkie Drogi (pierwsze i drugie czytanie).

więcej »

14-12-2020

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2020 r.

XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.10.2020 r.

W środę, 28 października 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” (jedno czytanie) oraz w sprawie  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie).

więcej »

14-12-2020

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.09.2020 r.

XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 23.09.2020 r.

W środę, 23 września 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie  nadania nazw ulic na terenie sołectwa Wola Radziszowska (pierwsze czytanie) oraz w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania zmienionej Uchwałą Nr XXII/321/16 z dnia 28 września 2016 r. (...) (pierwsze czytanie).

więcej »

23-09-2020

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.09.2020 r.

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.09.2020 r.

We wtorek, 8 września 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja, odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się uchwała  w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2020 rok (jedno czytanie).

więcej »

23-09-2020

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.08.2020 r.

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.08.2020 r.

W środę, 26 sierpnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 (jedno czytanie) oraz w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina (jedno czytanie).

więcej »

23-09-2020

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.07.2020 r.

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 28.07.2020 r.

We wtorek, 28 lipca 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie  w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2020 rok (jedno czytanie) oraz  w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina (jedno czytanie).

więcej »

15-07-2020

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2020 r.

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.07.2020 r.

W środę, 8 lipca 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia na lata 2020-2022” (drugie czytanie) oraz  w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do zespołu ds. opracowania Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Skawina na lata 2021 – 2030 (jedno czytanie).

więcej »

1 [2] [3] ... ... [8] [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.