Planowanie przestrzenne

02-10-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap II)

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia:

więcej »

15-09-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap I)

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia:

więcej »

05-04-2019

Zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - MPZP (etap II)

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia:

więcej »

10-05-2013

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r .o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, (...)

więcej »

10-05-2013

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, (...)

więcej »

10-05-2013

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, (...)

więcej »

10-05-2013

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt. 23d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, (...)

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.