Aktualności GP

08-12-2020

Obowieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XXII/319/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I, poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza.

więcej »

05-02-2020

Zmiany MPZP Miasta Skawina etap I i II

W dniu 20 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 621 została ogłoszona Uchwała Nr XVI/197/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I.

więcej »

02-10-2019

Ogłoszenie: wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP - etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zmienioną uchwałą Nr XI/146/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap II wraz z niezbędną dokumentacją.

więcej »

24-09-2019

Ogłoszenie: projekt zmiany MPZP Miasta Skawina - etap II

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap II,  wraz z niezbędną dokumentacją. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

12-09-2019

„Gospodarka przestrzenna” - geneza pojęcia

„Gospodarka przestrzenna” czy „przestrzenny ład gospodarki”, a może „organizacja przestrzenna gospodarki”? Zgodnie z definicją wskazaną w Słowniku Języka Polskiego PWN1, „gospodarka przestrzenna” jest to „dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie  i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego.” Mało kto jednak zdaje sobie sprawę jaka jest geneza tej konkretnej nazwy, która tak dobrze przyjęła się w Polsce.

więcej »

10-09-2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zmienioną uchwałą Nr XI/146/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I wraz z niezbędną dokumentacją.

 

 

więcej »

04-09-2019

Obwieszczenie: wniosek Boryszew S.A.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, znak: GP.6220.1.20.2019.EW, Inwestor: Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina opublikowany w BIP dostępny TUTAJ

więcej »

02-09-2019

Ogłoszenie: projekt zmiany MPZP Miasta Skawina - etap I

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych - etap I, wraz z niezbędną dokumentacją. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

więcej »

28-08-2019

Weszła w życie uchwała w sprawie uchwalenia zmiany MPZP Gminy Skawina - etap II

W dniu 28 sierpnia 2019 r., weszła w życie uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II.

więcej »

31-07-2019

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 29 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 5689 została ogłoszona Uchwała Nr X/123/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap II.

więcej »

1 [2] [3] [4] [5]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.