Odpady inne niż komunalne

16-12-2019

Uwaga przedsiębiorco - obowiązek uzyskania wpisu do BDO!

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów w rejestrze BDO. Przedsiębiorcom wprowadzającym produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującym odpadami komunalnymi przypominamy o uzyskaniu obowiązkowego wpisu do rejestru BDO.

więcej »

09-08-2018

Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

Jeżeli jesteś posiadaczem odpadów – podlegasz obowiązkom wynikającym z ustawy o odpadach (w szczególności przepisom art. 66 – 72, 75-78, 237 i 237a). Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

więcej »

09-08-2018

Procedury uzyskiwania decyzji z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jaki i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych. Więcej informacji znajduje się poniżej.

więcej »

07-08-2018

Informacja dotycząca przedsiębiorców gospodarujących odpadami

Informacja dotycząca wykazu przedsiębiorców gospodarujących odpadami, w tym zbierających lub przetwarzających odpady. Szczegóły znajdują się poniżej.

więcej »

07-08-2018

Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informuje o obowiązku dokonania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Więcej informacji znajduje się poniżej.

więcej »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.